Visselblåsare

Det är viktigt för oss att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull och att överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt.

Rapportera

Vi vill driva ett företag som inte bara följer regler utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska normer. Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss – förtroendet från våra kunder, leverantörer och samarbetspartner samt från det samhälle vi är en del av.

Vi har infört ett visselblåsarsystem som du kan använda om du misstänker att någon bryter mot våra regler på arbetsplatsen. Det kan handla om ett brott mot lagen, sexuella trakasserier eller grova överträdelser av interna regler. Det kan också handla om oetiskt beteende eller andra allvarliga brister av en viss nivå av seriositet.

Vår leverantör Nordic Whistle hanterar inkomna ärenden och du som anmäler är helt anonym i hela processen.

Ange whistleblower@berners.se och kod Berners1925!