Historia

Berners som bolag grundades 1925 och är idag en av Sveriges större privata återförsäljare inom Scania och Volkswagen Group. Men hur började resan? Följ med på en spännande historia bland radioapparater och lastbilar.

1920
Allt började med kontorsmaskiner

Berner & Co startas 1925 i Östersund, under en tid då transport främst sker med häst och vagn. Torsten Brolén tillsammans med skolkamraten Gunnar Öhrstedt och en farbror, Gunnar Berner, utgör den trio som leder verksamheten.

Inledningsvis ingick kontorsmaskiner och kontorsmaterial i utbudet. Man importerade en tysk skrivmaskin med namnet ORGA med vilken man uppnådde märkbar framgång. 1926 började radion få uppmärksamhet och man såg sin chans att erbjuda mottagningsapparater för de trådlösa sändningarna och man satte igång montering och bygge av radioapparater i egen regi.

1927 knöts ett avtal med Philips om ensamrätten att saluföra Philips radioapparater i Jämtland och Härjedalen. Samma år ombildas firman till aktiebolag och Torsten Brolén utses till verkställande direktör. Torsten Brolén kom sedan att leda företaget fram till sin bortgång 1962.

1928 tar Berners det stora steget in i bilbranschen och tecknar avtal med General Motors, där man får möjlighet att saluföra Oldsmobile, Buick och GMC lastbilar.

Berner & Co startas 1925 i Östersund. Inledningsvis ingick kontorsmaskiner och kontorsmaterial i utbudet.

Berner & Co startas 1925 i Östersund. Inledningsvis ingick kontorsmaskiner och kontorsmaterial i utbudet.

1930
Berg-o-dalbanans decennium

Berners växer och blir återförsäljare av Opel som erbjuder betydligt billigare bilar än Buick och Oldsmobile. En kund på 1930-talet kunde köpa en Opel för 2625 kr (drygt hundra tusen kr i dagens penningvärde). Efter en tids kärvare tider med förekomsten av depression vänder konjunkturen och många nya modeller lanseras som väcker stort intresse, däribland Opel Olympia, Kadett och senare Kapitän.

För att bredda sortimentet sluts år 1934 ett avtal med Gävle Velocipedfabrik om tillverkning för Berners räkning en cykel med märket ”MASTER”, ett varumärke som under många år var inregistrerat hos Patentverket.

1937 byggde Berners den första bilverkstaden i Östersund som projekterats och byggts för sitt speciella ändamål. Verkstaden förlades till Köpmangatan 31 och var då den stod färdig den största i Norrland.

Köpmangatan 31, Östersund.

Köpmangatan 31, Östersund.

1940
Andra världskriget och fler bilmärken

Under krigsåren avstannar nästan bilimporten helt från General Motors. Ett nytt avtal tecknas 1943 med Scania-Vabis för att bli återförsäljare av deras fordon, samtidigt som eran med General Motors tar slut. Berners ger sig nu in på lastbils- och bussmarknaden i högre utsträckning. 

År 1945 kommer freden och strax därefter blir Berners återförsäljare av Citroën, Morris, Willys, Jeep och Allis-Chalmerstraktorer. 

År 1948 tecknar Scania-Vabis avtal med Volkswagenverk i Tyskland och därmed kommer den nu så populära Volkswagen in på marknaden.

Traktordemonstration i Östersunds hamn.

Traktordemonstration i Östersunds hamn.

1950
Den expansiva fasen

Under 1950-talet blir bilen allt vanligare, inte bara hos de rikaste. Efterfrågan var stor, beställningarna många och leveranstiderna långa. Hästar ersätts av traktorer på landsbygden. 

Den 8 mars 1957 invigs Berners nya anläggning vid Hofvallen i Östersund med en lokalyta på 5300 kvadratmeter. Bygget kostade 3 miljoner kronor och här kunde man skåda det senaste i modellväg från Scania och Volkswagen.

Samma år som anläggningen vid Hofvallen invigs flyttar radioverksamheten från Hamngatan 10 till nyrenoverade lokaler på Storgatan 39. Man inreder även en modern skivbar vilket var en stor nyhet för Östersund.

Serviceorganisationen täcks nu i stort sett i hela länet genom inrättande av filialer i Sveg och Strömsund.

Berners VD, Torsten Brolén.

Berners VD, Torsten Brolén.

1960
En epok till ända

1960 ligger radioavdelningen i startgroparna för den väntade TV-rushen. Sändningarna från den nya stationen i Brattåsen beräknas komma igång vid påsktiden och detta föregås av ett enormt intresse för det nya mediet.

Torsten Brolén, den siste av Berners tre grundare avlider den 7 april 1962. Walther Rasteby tillträder som ny VD och vinner de anställdas förtroende och respekt och tar därmed över rodret in i en ny tid.

1964 noteras ett unikt rekord då Berners genomför den då hittills största samlade leveransen av tunga fordon. Inte mindre än 20 stycken Scania-Vabis lastbilar levereras till olika kunder. 

Under 1960-talet är person-och lastbilar det stora verksamhetsområdet. Förutom radio/TV säljer man även motorsågar, båtar och båtmotorer, men även snöskotrar.

1970
Nya bilmodeller
 • Under 1970-talet dyker det upp fler modeller av Volkswagen som visar sig bli väldigt starka på marknaden, nämligen Passat och Golf. 
 • Samhällets strukturomvandling gör bilen till en nödvändighet då många jobbar i, men bor utanför städerna.
 • 1974 utökar Berners sin verksamhet genom företagsköp av Motor AB Halland i Halmstad med filial i Laholm.
 • Omsättningen visar en brant stigande kurva och når 1974 i runda tal 50 miljoner kronor.
 • 1976 börjar Berners sälja Audi och 1977 står en ny personbilsverkstad och utställningshall på plats på Hofvallen i Östersund. Anläggningen får nu en total golvyta om 8000 kvadratmeter.
Bilens Dag på Hofvallen under 70-talet.

Bilens Dag på Hofvallen under 70-talet.

Hofvallen, Östersund.

Hofvallen, Östersund.

1980
Nyförvärv

1983 förvärvas Bil & Bussföretagen i Sundsvall med filialer i Härnösand, Kramfors och Ånge vilket innebär att Berners blir en aktör som får ett utökat verksamhetsområde i mellannorrland. Bernerskoncernen blir genom förvärvet en av de största återförsäljarna inom Scania-och Volkswagengruppen i landet. 

Utvecklingen runt tunga lastbilar och bussar med allt större fordon kräver en utbyggnad och 1984 invigs en ny lastbils- och busshall som tillåter hela fordonskombinationer att tas in för service och reparation.

I slutet av 1980-talet omsätter Bernerskoncernen 555 miljoner kronor och har ett medeltal anställda på 377 personer.

Hofvallen, Östersund.

Hofvallen, Östersund.

1990
Ny VD
 • Berners blir år 1993 den första verkstaden i landet med behörighet att ”släcka tvåor”.
 • Under 1990-talet släpps många nya bilmodeller såsom Audi A4, Audi A6 och nya versioner av Bubblan, även kallad Beetle. 
 • År 1995, efter 32 år som VD,  överlämnar Walther Rasteby taktpinnen till sin son Stefan Rasteby på posten som verkställande direktör för AB Berner & Co.
 • År 1998 är ett händelserikt år. Efter om- och tillbyggnad vid Hofvallen i Östersund flyttar hela Berners administration in på Hofvallen efter 68 års verksamhet på Storgatan 39. 
 • Samma år kan Berners glädja sig åt att vara marknadsledare i Jämtlands län för samtliga produkter –personbilar, transportbilar, lastbilar och bussar.
Stefan Rasteby och Walther Rasteby.

Stefan Rasteby och Walther Rasteby.

2000
Ägardelning samt bildande av Berners Tunga Fordon
 • År 2000 flyttar personbilsverksamheten inom Berners i Sundsvall från Fabriksgatan 20 till renoverade och tillbyggda lokaler i Birsta med en sammanlagd lokalyta närmare 6000 kvadratmeter.
 • I januari 2001 sätts 30 gula bussar i trafik hos Stadsbussarna Östersund AB. Bussarna levereras av Berners och man kan stolt konstatera att det är den största enskilda order som företaget dittills fått.
 • 2003 sker en ägarförändring då familjen Brolén övertar ägardelen till Motor AB Halland i Halmstad. Familjen Rasteby övertar samtidigt ägarskapet till AB Berner & Co och Berner & Co i Sundsvall AB.
 • All verksamhet gällande lastbilar och bussar på driftsorterna i Östersund, Sveg, Sundsvall, Härnösand och Sollefteå läggs samman i det nybildade bolaget Berners Tunga Fordon AB. 
 • En nödvändig fokusering görs 2007 inom lätta lastbilar och bussar då ett Transportbilscenter invigs i Östersund.
 • 2008 står även nya bilhallar för Audi och Volkswagen klara i Östersund vilket ger en rejäl förbättring av utställningsmöjligheterna.
 • Även Skoda får 2009 bättre förutsättningar genom en anpassad utställningsyta i Östersund.
Berners i Birsta, Sundsvall.

Berners i Birsta, Sundsvall.

2010
Mycket på gång inför framtiden
 • Decenniet kännetecknas av byggnation och expansion.
 • Berners Däck & Bilvårdscenter byggs i både Östersund och Sundsvall och nya hallar och verkstäder invigs på löpande band.
 • 2015 installeras supermoderna miljögodkända tvättanläggningar i både Östersund och Sundsvall. I de helautomatiska tvättarna återvinns allt spillvatten på ett effektivt och miljövänligt sätt, vilket betyder att vattnet i princip är drickbart efter reningsprocessen och att inget släpps ut på avloppsnätet.
 • 2018 invigs en ny anläggning i Birsta i Sundsvall som innefattar både tunga fordon och lätta transportbilar och är därmed den första anläggningen i Sverige som inhyser både Volkswagen-och Scaniaprodukter i samma hus.
 • 2019 tecknas ett viktigt avtal med Trönderbilene AS omfattande leverans av ett stort antal Scaniabussar och VW Crafter inom Länstrafiken.
Berners nya anläggning i Sundsvall för Volkswagen- och Scaniaprodukter.

Berners nya anläggning i Sundsvall för Volkswagen- och Scaniaprodukter.

2020
Miljö, digitalisering och 95 verksamhetsår som företag
 • Berners Person & Transportbilar i Östersund mottager utmärkelse från Feelgood som Sveriges friskaste företag i Jämtland 2019.
 • I samarbete med Energifabriken invigs en RME tankstation i anslutning till Berners Tunga Fordon i Birsta som gör det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnybart bränsle och kraftigt minska klimatpåverkan med upp till 66 % lägre utsläpp.
 • Hösten 2020 levereras de två första Scania etanol-lastbilarna i Östersund. Med det svenskproducerade biobränslet ED95 kan våra kunder minska sin klimatpåverkan med 90 %. 
 • Under 2020 påbörjas en ny revolutionerande rutin för försäljning av bilar som innebär att kunder kan fullfölja en hel bilaffär digitalt. Detta blir starten på Berners digitaliseringsresa med kundens nya vanor i fokus. 
 • I oktober 2020 uppnår Berners hela 95 verksamhetsår som företag.
 • I mars 2018 togs sex stycken nya Scania elbussar i drift inom Stadsbusstrafiken i Östersund. År 2021 utökades antalet till tio stycken där laddning sker vid ändhållplatserna med s.k Pantografer.
 • I juni 2021 breddar Berners Tunga Fordon sin verksamhet genom förvärv av Stefans Buss & Bilplåt AB, beläget vid Åskorset i Krokoms kommun. Företaget erbjuder karossreparationer och lackering där spetskompetensen framförallt ligger på tunga fordon och i synnerhet på bussar.
 • I maj 2022 säljer den äldste brodern Jan-Eric Rasteby sina aktier i Berners till sina två bröder Stefan Rasteby och Mathias Rasteby som nu blir ensamma ägare.
 • Åkerierna börjar nu ställa om till hållbara lösningar. Sommaren 2022 blir Sandberg & Jonssons Åkeri först ut i Jämtland med en helelektrisk Scania för godsdistribution inom Östersund och Frösön.
 • I november 2022 meddelas att Berners köper en tomt i Verksmon i Östersund på 35 000 kvadratmeter där Berners Tunga Fordon kommer att bygga en ny modern och ändamålsenlig anläggning för verkstad, lager, kundmottagning och personalutrymmen.
 • Den 1 juni 2023 inleds en spännande expansion inom Berners Person & Transportbilar i och med förvärvet av AJ:s Rep & Entreprenad AB, en ledande allbilsverkstad i Sollefteå.
 • Som ett led i satsningen på Cupra personbilar invigs den 12 oktober 2023 anpassade lokaler i Birsta i ett koncept benämnt Cupra Garage. Konceptet skiljer sig från traditionella bilhallar genom att ligga i framkant både vad gäller design och utformning.
 • Från den blygsamma starten 1925 har Berners vuxit till en koncern med en extern omsättning som år 2023 uppgår till 2,2miljarder kronor.
 • Från den 1 januari 2024 blir Berners ny återförsäljare av Yamaha. Ny försäljningshall och verkstad invigdes i slutet av januari med pompa och ståt. Ett dotterbolag bildas med namnet Berners Marin & Motorcenter AB för försäljning av bland annat båtar och båtmotorer, vattenskotrar, motorcyklar, elcyklar, elmopeder, fyrhjulingar och snöskotrar. Under året kompletteras utbudet även med Husqvarnas skogs- och trädgårdsprodukter. Med detta knyter Berners ihop säcken från 1970-talet då marin- och motorprodukter salufördes och servades på Storgatan 39. 
År 2020 mottar Berners Person & Transportbilar i Östersund med HR-ansvarige Agneta Andersson i spetsen, en utmärkelse från Feelgood som Sveriges friskaste företag i Jämtland 2019.

År 2020 mottar Berners Person & Transportbilar i Östersund med HR-ansvarige Agneta Andersson i spetsen, en utmärkelse från Feelgood som Sveriges friskaste företag i Jämtland 2019.