Personalbil

En personalbil är en personalförmån som du som arbetsgivare kan ge dina anställda utan att det medför några extra kostnader. Du som anställd kan köra en ny bil till en lägre kostnad än om du skulle leasa bilen privat.

Vad är en personalbil?

Just nu är det mer populärt än någonsin att nyttja en bil utan att äga den. Genom personalbilsförmånen slipper du som arbetstagare bry dig om bilens värdeminskning, service- och reparationskostnader, försäkringar och vägtrafikskatt eftersom allt det ingår i avtalet för personalbilen. Kort och gott kan sägas att en personalbil ger dig ett enkelt och tryggt bilnyttjande till en lägre kostnad.

Så fungerar det för dig som arbetsgivare

Personalbilen som förmån består av två delar. Ett förmånsvärde och ett bruttolöneavdrag.

Förmånsvärde

Förmånsvärdet är ett värde som läggs på din bruttolön innan skatten dras. Förmånsvärdet för en specifik bilmodell kan du enkelt räkna ut via Skatteverkets hemsida

När förmånsvärdet har lagts på bruttolönen betalar du som anställd skatt baserat på din lön + förmånsvärdet, vilket alltså medför att du betalar en högre inkomstskatt än vad du skulle göra utan din personalbil.

Bruttolöneavdrag

Den andra delen av förmånen är bruttolöneavdraget. Bruttolöneavdraget innebär att du som anställd accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot din förmån. Genom att finansiera ditt bilinnehav med bruttolönen istället för nettolönen så slipper du alltså betala din bils kostnader med redan skattade pengar.

För arbetsgivaren innebär bruttolöneavdraget dessutom en lägre bolagsskatt och lägre arbetsgivaravgifter.

Att tänka på

Föraravtal

Eftersom du och ditt företag står som leasingtagare hos oss som bilhandlare så är det viktigt att du och arbetstagaren har upprättat ett föraravtal. I det anger ni vilka kostnader som ska ingå i löneavdraget. Det bör också framgå att du som arbetsgivare har rätt att fakturera kostnaderna för personalbilen om ingen lön skulle finnas att dra av.

På nätet hittar du flera exempel på färdiga avtalsmallar som du kan använda dig av för att enkelt komma igång.

Kontakta oss