Att tvätta bilen i en automatisk biltvätt är både enkelt och miljövänligt.

Artikel

Så tvättar du bilen miljövänligt

Håll din bil ren på ett hållbart sätt. Här är 5 tips på hur du tvättar bilen med ett rent samvete.

Margareta Björk

Margareta Björk

Content Manager

Biltvätten är miljövänligast

Automattvätten och gör-det-själv-hallen är de miljövänligaste alternativen när du ska tvätta din bil. Noll utsläpp, avancerade reningssystem, sparsam vattenanvändning och snälla bilvårdsprodukter bidrar till den hållbaraste biltvätten. Så sluta tvätta bilen hemma - för miljöns skull.

Tvätta inte bilen hemma
Vill du tvätta bilen miljövänligt ska du inte tvätta din bil hemma på gatan eller garageuppfarten. Ur miljösynpunkt är det mycket bättre att använda en automatisk biltvätt eller en gör-det-själv-hall med rening och oljeavskiljare.

Att tvätta bilen på gatan kan vara förbjudet där du bor och det är kommunen som bestämmer vad som gäller. I vissa fall kan du få böter om du tvättar bilen hemma då det är olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen.

Om du bor i ett vattenskyddsområde är det extra viktigt att inte tvätta bilen hemma på gården eftersom vattnet kan rinna ner i dagvattnet och ta med sig rengöringsmedel, avfettning och slaggprodukter från den smutsiga bilen i form av olja, kemikalier och tungmetaller som rinner rakt ut i sjöar och vattendrag via brunnar och dagvattenledningar. Vattenskyddsområdena är till för att säkra att dricksvattnet inte förorenas.

Miljövänliga biltvättar använder 95% mindre vatten än traditionella biltvättar.

Miljövänliga biltvättar använder 95% mindre vatten än traditionella biltvättar.

Tvätta bilen i en biltvätt
Att tvätta bilen i en automatisk biltvätt är både enklast och miljövänligast. Du kan bekvämt sitta kvar i din bil medan biltvätten gör jobbet och slipper att själv bli blöt och smutsig.

Se till att hitta en automattvätt som använder sig av vattenbesparande tekniker och som inte släpper ut tvättvattnet och därmed kemikalier i avloppsvattnet.

Biltvättar med den senaste och miljövänligaste tekniken gör av med drygt 95% mindre vatten än traditionella biltvättar och har en avancerad reningsteknik som renar vattnet. Ofta används vacuumindunstning som renar och återcirkulerar vattnet som sedan kan användas för att tvätta nästa bil. Det betyder att inga föroreningar släpps ut i det kommunala avloppet och vi sparar på färskvattenresurserna.

Rening genom vacuumindunstning gör att det renade vattnet är uppvärmt när det återanvänds vilket även förbättrar tvättresultatet. Det tillsammans med det höga vattentrycket i biltvätten bidrar till en effektivare tvätt.

Tvättar du hemma används oftast kallvatten från vattenslangen vilket gör att det tar längre tid att lösa upp och skölja av all smuts och du behöver då också använda mer vatten.

Gör-det-själv-anläggningarna har ofta oljeavskiljare och reningssystem som tar hand om tvättvattnet.

Gör-det-själv-anläggningarna har ofta oljeavskiljare och reningssystem som tar hand om tvättvattnet.

Tvätta bilen i en gör-det-själv-hall
I gör-det-själv-hallen har du tillgång till proffsredskap och kraftfull högtryckstvätt. Anläggningarna har ofta oljeavskiljare och tar hand om tvättvattnet så att inga miljöfarliga ämnen släpps ut i avloppsvattnet.

Gillar du att ha kontroll på processen och göra vissa punktinsatser under tvättningen så är detta ett bra alternativ för dig. Kom ihåg att använda miljömärkta bilvårdsprodukter när du tvättar i en gör-det-själv-hall.

Andra fördelar med att tvätta bilen i en gör-det-själv-hall är att du även har tillgång till dammsugare – vilket är smidigt om även insidan behöver en städinsats.

"De har en minimal påverkan på miljön."

Använd rätt bilvårdsprodukter
Miljömärkta bilvårdsprodukter tvättar minst lika bra som andra bilvårdsprodukter. Den enda skillnaden är att de är skonsammare mot vår natur. Du bör använda miljömärkta bilvårdsprodukter när du tvättar din bil eftersom det:

  • Minskar miljöpåverkan. Miljömärkta bilvårdsprodukter är utformade för att ha en minimal negativ påverkan på miljön. De innehåller vanligtvis biologiskt nedbrytbara och icke-giftiga ingredienser som inte skadar vattendrag eller mark när de sköljs av. Genom att använda sådana produkter bidrar du till att minska utsläppen av farliga kemikalier i naturen.
  • Bevarar vattenresurser. Miljömärkta produkter är vanligtvis utformade för att vara mer vattenbesparande, vilket innebär att du kan tvätta din bil med mindre vatten. Detta bidrar till att bevara vattenresurser och är särskilt viktigt i områden där vattenbrist är ett problem.
  • Skyddar din hälsa. Miljömärkta bilvårdsprodukter är vanligtvis fria från farliga kemikalier och giftiga ämnen. Genom att använda sådana produkter minskar du risken för att utsättas för potentiellt skadliga ämnen.
  • Följer lagstiftningen. I vissa områden kan det finnas regler och restriktioner för användningen av vissa kemikalier och produkter vid biltvätt. Genom att använda miljömärkta produkter säkerställer du att du följer dessa regler och hjälper till att upprätthålla en god miljökvalitet.
En ren och rostfri bil har bättre andrahandsvärde - så se till att tvätta bilen regelbundet.

En ren och rostfri bil har bättre andrahandsvärde - så se till att tvätta bilen regelbundet.

Tvätta bilen regelbundet
Det är inte bara en skön känsla att ha en ren bil, tvättar du bilen regelbundet minskar du också risken för rostangrepp.

Vägsaltet som används på svenska vägar både vid halkbekämpning och dammbindning kan påskynda korrosion och reda till rostangrepp. Ju längre du kan hålla bilen fri från rost desto längre hållbarhet har den.

Att bilen håller länge är bra för miljön eftersom det sparar på planetens resurser. Dessutom behåller din rostfria bil ett högre värde om du skulle sälja den vidare.

Fördelar med biltvätt

Om bilen ska hålla sig snygg och rostfri länge är det viktigt att tvätta bilen regelbundet. Men skippa hemmatvätten och se till att tvätta i en biltvätt för miljöns skull. Här berättar vi varför:

  • Mindre vattenåtgång. När du tvättar bilen hemma går det åt mycket vatten. Kommersiella biltvättar har ett mer effektivt och kraftfullt spolsystem än vad du har hemma med en vanlig trädgårdsslang eller högtryckstvätt.
  • Rening av vattnet. Automattvättar har avskiljare som renar vattnet. Vissa biltvättar har också egna reningsverk så att vattnet kan återanvändas och tvätta fler bilar med samma vatten.
  • Rätt rengöringsprodukter. Om du inte tvättar på rätt sätt och med rätt medel kan du skada både lacken på ditt fordon och miljön. I en miljövänlig biltvätt blir du garanterad rätt dosering av marknadens mest miljövänliga lösnings- och tvättmedel.
  • Bekvämt och enkelt. Att tvätta bilen i en automattvätt är enkelt och bekvämt. Du slipper stå utomhus och bli blöt och smutsig, allt sköts automatiskt i biltvätten medan du kan ta det lugnt en stund.
Tvättvattnet som rinner ner i en miljövänlig biltvätts brunnar tas om hand och renas i ett slutet system innan det används igen.

Tvättvattnet som rinner ner i en miljövänlig biltvätts brunnar tas om hand och renas i ett slutet system innan det används igen.

Vanliga frågor om biltvätt

Får man tvätta bilen hemma?
Det är olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen men det finns ingen lag som förbjuder just biltvätt hemma. Dock börjar det bli mindre socialt accepterat att tvätta sin bil hemma på gatan i takt med att fler får upp ögonen för miljöriskerna med att tvätta bilen hemma.

Varför ska man inte tvätta bilen på gatan?
Om du tvättar din bil hemma på gatan så rinner det smutsiga vattnet, som kan innehålla skadliga kemikalier och olja, helt orenat ner i marken eller närmaste gatubrunn. Eftersom vattnet från brunnarna inte är kopplade till något reningsverk hamnar det orenade vattnet i våra sjöar och vattendrag – samma sjöar och vattendrag som vi tar vårt dricksvatten från. Tänk på att även om du använder miljömärkta bilvårdsprodukter så tar själva tvättvattnet ändå med sig oljerester och andra föroreningar från bilen när den tvättas.

Är det olagligt att tvätta bilen hemma?
Det finns ingen lag som förbjuder dig att tvätta bilen hemma men det är olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. Utsläpp av avloppsvatten regleras i det som kallas Miljöbalken och det är kommunernas uppgift att se till att lagen efterlevs. Vad som gäller kan variera mellan olika kommuner, men i vissa kommuner kan du få böter om du tvättar bilen hemma på gården eller gatan. Bor du i ett vattenskyddsområde är det till exempel extra viktigt att inte tvätta bilen hemma på gården.

Hur tvättar jag bilen miljövänligt?
För miljöns skull ska du inte tvätta bilen hemma på garageuppfarten. Att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv hall är bäst ur miljösynpunkt eftersom dessa har oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort föroreningar i tvättvattnet innan det skickas vidare till kommunala reningsverk, alternativt renas på plats i själva biltvätten och återcirkuleras i ett slutet system. Om du tvättar bilen hemma rinner miljöfarliga ämnen ner i marken och brunnar och hamnar senare i våra vattendrag.

Vilka bilvårdsprodukter är miljövänliga?
På naturskyddsföreningens webbplats finns en lista på alla fordonstvättmedel och bilvårdsprodukter som är godkända ur miljösynpunkt.

Vi har en miljövänlig biltvätt Berners i Östersund och en miljövänlig biltvätt Berners i Sundsvall.
Hos oss kan du tvätta bilen när du vill, dygnet runt och året om.