Inspiration

Miljö och hållbarhet i bilbranschen

Vi strävar ständigt efter att förbättra miljön. Malin Svärd, kvalité & hållbarhetschef, berättar om vår syn på hållbarhet.

Malin Svärd

Malin Svärd

Kvalité- & Hållbarhetschef

Så minskar vi utsläppen

Som ett företag i bilbranschen är vi medvetna om att vi bidrar till utsläppen. Därför är det extra viktigt att just vi även bidrar genom att växla om för miljöns skull. Om vi som återförsäljare inte ställer om till fossilfritt så kommer vi inte framåt.

Erbjuder klimatsmarta fordon
När kunderna kommer till oss är det vi som kan se till att de faktiskt tar steget och väljer ett fossilfritt fordon. Vi ska gå i bräschen och ge kunderna alla argument för att välja ett elfordon.

I Norrland där vi verkar kan vissa vara skeptiska till elbilar. Därför är det extra viktigt för oss att vara utbildaren som lyfter fram fördelarna med elbilar och hybrider och får folk att ta klivet - se till att de vågar. 

Sedan mars 2022 när bränslepriserna drog iväg har vi sett en glädjande ökning i beställningarna av eldrivna bilar. Så många procent av vår försäljning var elbilar under 2022: Skoda 90%, Audi 60%, Volkswagen 55% och SEAT 13%.

Alla mål är viktiga
Det viktigaste är att hela vårt hållbarhetstänk hänger ihop. Vi har tre certifieringar ISO 9001 (kvalité), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 14001 (miljö). De tre är basen i allt vi gör. Att vi valt att jobba med alla tre certifieringarna ger en tyngd och visar hur viktigt vi tycker det är att vara hållbara. Det sociala, ekologiska och ekonomiska - att ha jämnvikt på dessa tre är det bästa.

Miljöcertifierade
Vi har valt att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 för att det gör att vi ständigt arbetar med förbättringar inom miljöområdet i allt från sortering, kemikaliehantering och byggnationer. Det vägleder oss att följa de lagar och regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv.

Att vara miljöcertifierade är en kvalitetssäkring och i förlängningen en miljösäkring. Varje år har vi revision som genomförs av Rise där de reviderar oss för att få ha fortsatt certifiering för miljö. Det säkrar upp vår verksamhet och ser till att vi gör det vi ska och det vi kan och det vill för miljön.

Hållbar energi för alla
Som en stor arbetsgivare i regionen med flera energikrävande anläggningar är det viktigt att ständigt jobba för att minska vår energipåverkan. Detta gör vi genom att hela tiden utveckla och förbättra våra fastigheter i samarbeten med energibolag, hyresvärdar och andra. Berners väljer alltid energileverantörer som levererar ren el.

Vi har också enligt Agenda 2030 och mål 7 och 13 satt upp Berners övergripande miljömål vilket är att vi ska minska vår energiförbrukning med 30% fram till 2030 och inte ha något avfall som inte går till återvinning.

När vi bygger våra nya anläggningar så ser vi över vilket material vi använder. I Östersund valde vi till exempel att återanvända alla hela glasrutor från takraset när vi byggde nytt.

Malin Svärd håller i Berners hållbarhetsrapport. I den lyfter vi det arbete som gjorts och vad våra mål är för framtiden.

Malin Svärd håller i Berners hållbarhetsrapport. I den lyfter vi det arbete som gjorts och vad våra mål är för framtiden.

Energibesparingar som gör skillnad
Vi byter löpande ut all belysning i våra lokaler till LED. För varje belysningskälla som vi byter ut innebär det en besparing på 1,01 kW per arbetsdag och armatur i en verkstad. När vi till exempel har bytt ut alla 190 armaturer på verkstadssidan i Sundsvall så blir det en total minskning av förbrukningen på 199 kW per dag. Det innebär 49949 kW/per år i energibesparing i bara denna verkstad sett utifrån antalet arbetsdagar 2023. Dessutom är livslängden för LED dryga 20 år och bara 1,5 år för ett lysrör. Att det även kommer att synas på elräkningen är en fin bonus.

LED-belysningen förbättrar även arbetsmiljön för vår personal då en vanlig lysrörsarmatur ger ungefär 500 lux mätt 1 m från golvet och en LED ger 1100 lux mätt på samma avstånd.

Att alltid stänga våra portar för att hushålla med värmen är också både energibesparande och bra för arbetsmiljön.

Bekämpa klimatförändringar
Vårt mål är att vi som företag tar ansvar för att minska klimatförändringarna och bidra till en hållbar framtid. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda våra kunder klimatsmarta fordon och transportlösningar.

Och 2022 sorterar vi 55 olika fraktioner och har som målsättning att öka antalet fraktioner så att det brännbara avfallet försvinner helt. Vi har även sett över hela logistiken för att hämta alla fraktioner så att den är så optimal som det bara går.

På Berners i Östersund finns två grupper från Östersunds kommuns dagligverksamhet. De är våra Miljötänkare som är proffs på avfall och avfallssortering. Deras uppgift är att arbeta med Berners miljö och avfall. De utför ett oerhört betydelsefullt arbete och de gör oss ännu bättre. Utan dem hade vi inte varit där vi är idag med våra 55 fraktioner.

"Var lyhörd och när du hittar engagerade medarbetare så låt dem vara med och bidra."

Laga i stället för att köpa nytt
På våra skadeverkstäder använder vi i första hand begagnade delar när det finns. Vi försöker alltid att laga i stället för att köpa nya delar till bilarna vi reparerar på skadeverkstäderna.

I våra tvättanläggningar har vi avancerad teknik för att recirkulera vatten och minska användandet av kemikalier. Vi släpper inte ut något vatten från tvättarna i avloppsnätet. Det lilla avfallet som blir hämtar Lundstams.

Viktigt med bra arbetsmiljö
En hälsosam arbetsplats där medarbetare trivs, får möjlighet till utveckling och god arbetsmiljö är grunden för ett hållbart företagande. Våra medarbetare skapar tillväxt i företaget, därför är goda arbetsvillkor, kollektivavtal och en trygg arbetsmiljö en självklarhet.

Ett steg i vårt arbete för att säkerställa detta var att bli arbetsmiljöcertifierade. Därför upprättade vi ett årshjul för drygt tre år sedan där vi lade en planering för de aktiviteter som skulle genomföras under ett år i syfte att förbättra vår gemensamma arbetsmiljö. I årsskiftet 2022 nådde vi vårt mål att bli ISO45001 certifierade.

I vår traditionellt mansdominerade bransch jobbar vi för att skapa en jämnare könsfördelning i företaget. Vårt mål är att vi ska vara 20% kvinnor i koncernen 2025. Ytterligare en målsättning är att fördjupa samarbetet med skolor för att skapa ett intresse för tjejer inom bilbranschen.

Roliga personalaktiviteter
För att uppmuntra till nya kunskaper och breddad kompetens har vi en personalstiftelse där medarbetarna kan ansöka om stipendier för studier inom valfritt område utan anknytning till sitt ordinarie arbete. Vi har även aktiva personalföreningar som anordnar aktiviteter för personalen, exempelvis resor, sammankomster och personaluppvaktningar.

Vi gör skyddsronder två gånger per år där vi jobbar med att hitta risker i arbetsmiljön för att se vad vi kan bli bättre på. Vi måste hela tiden jobba med förbättringar. Vi ska hela tiden sträva efter bättre arbetsmiljö, bättre miljö och bättre kvalité.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport

Lyft kvalité, arbetsmiljö & miljö - 5 tips

Enkla saker kan göra stor skillnad

  • Sortera en till fraktion. Nästa alla är duktiga på att källsortera privat i sitt eget hem. Undersök om ni kan sortera en extra fraktion på jobbet också.
  • Byt till LED-lampor. När de gamla glödlamporna och lysrören i lokalerna slocknar – passa på att byta ut dem till LED-lampor. Det gör stor skillnad när det kommer till att sänka energiförbrukningen. Den ekonomiska besparingen blir en bonus.
  • Hitta eldsjälarna. Var lyhörd och när du hittar engagerade medarbetare så låt dem vara med och bidra med det som just de brinner för.
  • Satsa på medarbetarna. En hälsosam arbetsplats där medarbetare trivs, får möjlighet till utveckling och god arbetsmiljö är grunden för ett hållbart företagande. Hälsosatsningar och trevliga personalaktiviteter gynnar hela företaget.
  • Utbilda med filmklipp. Gör egna korta filmer för utbildning när det gäller allt från avfallshantering till arbetsmiljöfrågor. Det är ett perfekt komplement till personalhandboken. Detta brukar vara uppskattat hos medarbetarna och det är lättare nå ut med sitt budskap med en kort informationsfilm. Det behöver inte vara proffsfilmat, man kommer långt med en mobiltelefon som arbetsredskap.