Vem trodde för mindre än fyra år sedan att mobiliteten i värdens städer skulle vara präglad av elsparkcyklar.

Inspiration

Framtidens mobilitet

Vad står ordet mobilitet för inom Berners? Varför har begreppet blivit något som vi börjat tala mer och mer om?

Ante Åkerström

Ante Åkerström

Marknadsstrateg /Fastighetschef

Det är mobilitet för oss

Vi är ett kreativt företag som hela tiden vågar testa nya lösningar för mobilitet. Det återspeglar sig i de produkter och tjänster som vi erbjuder. Här delar vi med oss om vår syn på mobilitet.

Flexibla nytänkare
Bilen är ibland ett sätt att visa vem man är och begreppet mobilitet kan ha en rad olika betydelser för olika personer. För vissa kan det innebära att inte vara låst till någon specifik plats utan att man är nåbar, tillgänglig, produktiv var man än är. För andra innebär det att ha funktioner tillgängliga för att förflytta sig själv, sin kropp, sin röst, sin bild eller sitt gods. Vi på Berners ser alltid till att testa nya lösningar för mobilitet.

Sedan 1925 då Berners grundades har bolagets verksamhet präglats av olika typer av mobilitet med allt från radioapparater, båtar, cyklar, resor med mera till nuvarande kärnverksamheten personbilar, lätta och tunga transportbilar med tillhörande kompletterande verksamheter. 

Man har varit snabb att förstå och anpassa sig efter samhällets förändring, nya köpmönster, nya behov och det genomsyrar verksamheten ännu tydligare idag. 

Vi är övertygade om att våra produkter, tjänster och våra kunders behov kommer förändras snabbt. Så vi har en spännande resa framför oss präglad av kreativitet och paketering av tjänster som bäst tillgodoser våra kunders behov. 

Vem trodde för mindre än fyra år sedan att mobiliteten i värdens städer skulle vara präglad av elsparkcyklar. Det var då Östersundsfödde Fredrik Hjelm startade det ledande företaget VOI inom det man kallar mikromobilitet. Därefter har vi sett ett otal nya, ofta elektriska, exempel på just detta fenomen. Vad står för dörren härnäst?

"Nya generationer tänker i banorna bilförsörjning i stället för bilförsäljning."

Delad mobilitet
Om vi tar begreppet ”delad mobilitet” som exempel där det tidigare så självklara att äga en bil eller ett transportfordon snabbt har förändrats. Nya generationer vill att vi mer tänker i banorna ”bilförsörjning” i stället för ”bilförsäljning”.

Detta har gjort att Berners nu är delägare i och är med i utvecklingen av startupföretaget e-Go som erbjuder bildelningstjänster vid platser där de bäst behövs. Det vill säga vid resecentra, hotell, turistanläggningar etcetera men också som ersättning av företags tjänstebilsparker där bilar blir delbara under icke kontorstid till exempel.

Även privatbilar kan göras delningsbara vilket ger en helt annan ekonomi för ägaren. Här blir begreppet ”nyttjandegrad” centralt. Det vill säga en bil (helst fossilfri) som nyttjas mycket och av fler blir en bättre miljövinst än flera bilar som står på garageuppfarterna.

Paketlösningar är framtiden
Vi tror att paketering av mobilitetstjänster är framtiden (från nu!) där kundens behov över tid bäst tillgodoses. Men då måste vi som företag och bransch arbeta lite annorlunda och vara mer kunniga och intresserade av kundens livsstil, livspussel, behov vid olika tillfällen över året/åren och så vidare.

Nog känner man igen sig i att man gör sina val av till exempel bilar baserade på maxbehovet. Det vill säga fjällresan med hela familjen två gånger per år i stället för minimibehovet - resan mellan hemmet, jobbet, affären, hemmet 50 veckor om året.

Kan vi hitta smarta system för detta parallellt med delningssystem för de som passar för det kommer vi hitta en ny, kostnadseffektiv och hållbar mobilitet.

Berners är ett kreativt företag med högt i tak, med kunden i centrum och framför allt ett stort mod att testa nya lösningar för mobilitet så håll utkik efter både våra produkter och tjänster men också våra smarta paketlösningar för din mobilitet.

Här hittar du som är nyfiken våra roliga Moonbikes och elmopeder.