Enyaq iV är en helt eldriven SUV från Skoda.

Guide

Bensin, diesel, el eller hybrid?

Den ultimata drivmedelsguiden som hjälper dig att ta beslutet. Här hittar du alla fördelar och nackdelar med olika drivmedel.

Margareta Björk

Margareta Björk

Content Manager

Den ultimata guiden

Vi jämför elbil, laddhybrid, elhybrid, bensinbil och dieselbil.

Här har vi listat fördelar och nackdelar med olika drivmedel lite mer detaljerat för att du ska kunna göra en egen bedömning av vilken bil du ska välja.

Elbilen Audi Etron klarar av att dra husvagnar och släp.

Elbilen Audi Etron klarar av att dra husvagnar och släp.

Elbil

Dyr i inköp men billig i drift

Elbilen är det absolut miljövänligaste alternativet på bilmarknaden med noll avgasutsläpp. Men elbilar är fortfarande ganska nytt och endast 2,2% av alla privatägda bilar är en elbil (2021). Bilens elmotor laddas med ström från en laddbox eller laddstation samt genom bromskraftåtervinning under körning. Utbudet på begagnatmarknaden är litet och räckvidden kan ställa till problem om man ska köra långa sträckor utan laddstopp. Laddningen kan vara tidskrävande och beroende på vart du bor kan tillgången på laddstolpar vara begränsad. Många gillar elbilens snabba acceleration som bidrar till lite extra körglädje.

Fördelar med elbil

 • Miljövänligast. En elbil släpper inte ut några miljöfarliga ämnen.
 • Låga driftskostnader då den endast laddas med el som är billigare än andra drivmedel.
 • Elmotorn har mindre behov av underhåll än en vanlig förbränningsmotor.
 • Tyst motorljud.
 • Snabb acceleration, då bilen inte har en växellåda.

Nackdelar med elbil

 • Dyrare att köpa än övriga alternativ.
 • Litet utbud på begagnatmarknaden.
 • Begränsad räckvidd. Tar batteriet slut blir du stående. Nyare elbilar har dock fått allt större batterier och kan färdas längre på en laddning.
 • Begränsad tillgång på laddstolpar. Även om det offentliga laddnätet är ganska utbyggt idag så finns det fortfarande fler bensinmackar.
 • Generellt inte bästa dragbilen. Alla elbilar kan inte dra tyngre släpvagnar och husvagnar. Det går inte att montera dragkrok på alla modeller då motorerna lätt kan överbelastas av vikten. Och räckvidden minskar så klart också. Men det finns absolut några elbilar som kan dra husvagnar och tyngre släp, till exempel Audi Etron.

Elbil passar dig som: Vill köra klimatneutralt utan utsläpp och har möjlighet att ladda bilen hemma eller på jobbet för att få en smidig vardag. Få ut det mesta av din elbil med våra fem bästa tips.

Octavia iV är en av Skodas laddhybrider.

Octavia iV är en av Skodas laddhybrider.

Laddhybrid

Det bästa av två världar?

Laddhybriden (även kallad plug-in-hybrid) står för 3,8% av alla privatägda personbilar enligt statistik från Trafikanalys (2021). Laddhybrider har både en elmotor och en förbränningsmotor (bensin eller diesel) och kan laddas med ström från en laddbox eller en laddstation. Skulle batteriet bli urladdat så tar förbränningsmotorn över. Vissa menar att laddhybriden är det bästa av två världar.

Om man jämför med traditionella bränslebilar så är en laddhybrid ett miljövänligare alternativ med lägre utsläpp. Och den är mer flexibel än en renodlad elbil. Prismässigt är hybrider billigare än elbilar men dyrare än bensin- och dieselbilar. Utbudet på begagnatmarknaden blir större för varje år.

Fördelar med en laddhybrid

 • Miljövänligare än renodlade bränslebilar. Eftersom den kan köras på el minskar koldioxidutsläppen.
 • Det bästa av två världar. Har både en elmotor och en förbränningsmotor.
 • Mer flexibel än en elbil. När laddhybridens batteri tar slut kan du fortsätta att köra med förbränningsmotorn. Det ger dig mer tid att hitta en passande laddstation.

Nackdelar med laddhybrid

 • Tankas även med fossilt bränsle som ger utsläpp av miljöfarliga ämnen.
 • En laddhybrid kan dra mer bränsle än en modern förbränningsmotor under långa sträckor med hög hastighet.
 • Utbudet på andrahandsmarknaden är fortfarande relativt låg.
 • Dyrare servicekostnader. De flesta laddhybrider har högre servicekostnader än en vanlig bensinbil.
 • Dyrare att köpa. Laddhybrider har en högre inköpskostnad än vanliga diesel- och bensinbilar men är generellt billigare är renodlade elbilar.

Laddhybrid passar dig som: Behöver större flexibilitet vad gäller hur långt du kan köra utan att ladda. Du vill köra på el men slippa räckviddsångesten när du ska köra långt. Du har möjlighet att ladda bilen hemma eller på jobbet.

Elhybridens batteri används för att stötta förbränningsmotorn och minska bilens utsläpp.

Elhybridens batteri används för att stötta förbränningsmotorn och minska bilens utsläpp.

Elhybrid

Traditionellt bränsle men lägre utsläpp

En elhybrid går till skillnad från laddhybriden inte att ladda via ett eluttag. Elhybrider laddas enbart genom bromskraftåtervinning när bilen körs. Batteriet används för att stötta förbränningsmotorn och minska bilens utsläpp. En elhybrid tankas med traditionellt bränsle, ofta bensin. Men elmotorn och batteriet stöttar förbränningsmotorn så att avgasutsläppen ändå minskas markant. Statistik från Trafikanalys visar att 3,1% av alla privatägda bilar är Elhybrider.

Fördelar med elhybrid

 • Ett litet batteri laddas när du bromsar eller saktar ner. Det gör att du korta sträckor kan köra på denna uppladdning och på så sätt spara på bränslet.
 • Bränslesnål. Går snålare än en vanlig bensinbil. Framför allt när du kör i tätort.
 • Beprövad teknik. Har funnits i över 20 år, även äldre elhybrider fungerar bra.

Nackdelar med elhybrid

 • Bara lite miljövänligare än en diesel- eller bensinbil.
 • Dyrt bränsle. Och fossila bränslen blir dyrare för varje år.
 • Hög servicekostnad om man jämför med en elbil.

Elhybrid passar dig som: Har väldigt begränsade möjligheter att ladda din bil men ändå vill göra det du kan för miljön.

Cupra Formentor går att få som bensinbil eller plug-in hybrid (laddhybrid).

Cupra Formentor går att få som bensinbil eller plug-in hybrid (laddhybrid).

Bensinbil

Stort utbud men högt koldioxidutsläpp

Bensinbilar är fortfarande vanligast i Sverige. Enligt statistik från Trafikanalys står bensindrivna bilar för 51,8% av alla privatägda personbilar idag. De är förhållandevis billiga och har ett bra andrahandsvärde. Nyare bensinbilar har i regel relativt snåla motorer men det går inte att blunda för att utsläppet av koldioxid är högre än både dieselbilar, hybrider och elbilar. Bensinbilar har även hög fordonsskatt och de är inte lika starka som dieselmotorer.

Fördelar med bensinbil

 • Enkelt att hitta stationer att tanka på.
 • Tystare ljud i kupén jämfört med diesel.
 • Generellt billigare att köpa än elbilar och hybrider.
 • Bra motor vid stadskörning. Bensinmotorer fungerar bättre än dieselmotorer vid låga temperaturer. Motorn blir varm efter bara någon minut i en bensinbil vilken gör den passande för kortare sträckor i stadsmiljö.
 • Stort utbud på begagnatmarknaden. Tack vare att bensindrivna bilar fortfarande är majoritet på begagnatmarknaden kan du både köpa och sälja dem relativt enkelt. Och du kan lätt hitta en bil i den prisklass som passar dig.
 • Förhållandevis låg värdeminskning.

Nackdelar med bensinbil

 • Hög fordonsskatt tack vare Bonus-malus. Men skatten är lägre än för dieseldrivna bilar. Nyare bensinbilar har oftast en låg skatt efter 3 år.
 • Har en negativ inverkan på miljön. Eftersom bensinbilen tankas med ett fossilt bränsle har den ett högt utsläpp av koldioxid.
 • Dyrt drivmedel. Oljepriserna och skatterna har ökat och bensinen blir allt dyrare.
 • Dyr att serva. Servicekostnaderna är högre för bensinbilar än för elbilar.
 • Svagare motor än dieselmotorer. Bensinmotorer är inte lika starka som dieselmotorer. Bränsleförbrukningen hos en bensinbil ökar mer än en diesel gör vid tung last. Det kan vara bra att ta hänsyn till om du brukar dra hästsläp eller husvagn ofta.

Bensinbil passar dig som: Inte vill köpa en så dyr bil och gärna kör begagnat. Ofta kör kortare sträckor i stadsmiljö och vill kunna koppla på ett släp på bilen.

Volkswagen Tiguan är en SUV som går att få som dieselbil, bensinbil eller laddhybrid.

Volkswagen Tiguan är en SUV som går att få som dieselbil, bensinbil eller laddhybrid.

Dieselbil

Starkt dragbil men miljöfarliga utsläpp

Dieselbilar är den andra vanligaste biltypen i Sverige idag. Hela 34,6 % av alla privatägda bilar är en dieselbil enligt statistik från Trafikanalys. Dieselbilar har högre energieffektivitet än en bensinbilar. Varje liter som förbränns släpper ut mindre koldioxid än motsvarande mängd i en bensinbil. Det är dock andra ohälsosamma utsläpp av skadliga kväveoxider som kommer vid förbränningen av diesel som gjort man valt att skatta diesel högre.

Fördelar med en dieselbil

 • Enkelt att hitta stationer att tanka på.
 • Bra som dragbil. Ska du köra ett tungt släp eller dra en husvagn är en dieselbil att föredra. Ett högre drivmoment gör att bränsleförbrukningen inte påverkas i samma utsträckning som en bensinbil.
 • Överkomliga priser. Dieselbilar är generellt billigare att köpa än elbilar och hybrider.
 • Bränslesnål. Dieselmotorn har oftast högre drivmoment och lägre bränsleförbrukning än bensinbilar. Vilket är gynnsamt för längre körsträckor.
 • Stort utbud på begagnatmarknaden. Det finns en uppsjö av dieselbilar i många olika prisklasser.
 • Släpper ut mindre koldioxid än bensinbilen.
 • Förnyelsebar diesel. Miljökonsekvensen av en dieselbil kan minskas med förnyelsebar syntetisk diesel som ger lägre co2 utsläpp. Vid pumpen i Sverige består idag diesel av närmare 25 % förnyelsebar syntetisk diesel.

Nackdelar med dieselbil

 • Dålig för miljön. Släpper ut mer kväveoxider än bensinbilar. Kväveoxider smutsar ner och är farliga att andas in.
 • Allt dyrare bränsle. Diesel har ökat med flera kronor per liter de senaste åren.
 • Hög fordonsskatt, tack vare skattesystemet Bonus-malus. Framför allt de tre första åren. Skatten på en dieselbil baseras på koldioxidutsläppet och ett extra pålägg som bara gäller diesel, det så kallade miljötillägget – bränslefaktorn. Denna ger en högre skatt på diesel jämfört med bensin.
 • Högre servicekostnad. Olja och filter kan behöva bytas varje år.
 • Risk för dieselförbud i framtiden. Från och med 2022 förbjuds dieselbilar i vissa kommuners nya miljözoner. Det är upp till varje kommun att bestämma angående miljözonerna. Då gäller det att se till att köra en bil som uppfyller de miljökrav som gäller enligt Euro6-standard. Vilket innebär att de släpper ut mindre mängder kväveoxid.

Dieselbil passar dig som: Vill kunna dra tungt, till exempel släp eller husvagn och ofta kör väldigt långa sträckor där det är svårt att hitta laddstationer. Och passar dig som söker efter en bil med ett lägre pris och gärna kör begagnat.