Sök efter

 • Audi
 • Peter
 • Takbox
 • Bilrekond
(Tryck på Esc för att stänga)

Vi förbereder dig inför Bonus-Malus.

Den 1 juli år 2018 inför regeringen ett nytt system till fordonsskatt. Här hittar du information om vilka som premieras, vilka som bestraffas och mycket mer.

Vad är Bonus-malus?

Bonus-malus är ett nytt skattesystem som omfattar nya personbilar klass 1 och 2, lätta lastbilar och lätta bussar. Det nya systemet träder i kraft den 1 juli 2018 och gäller därmed fordon som tas i trafik för första gången den 1 juli eller senare.

De fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid kommer därmed premieras genom en bonus medan fordon med relativt öga utsläpp av koldioxid så som diesel- och bensindrivna bilar däremot belastas med en högre skatt. Detta beräknas leda till att utsläppen från bilar kommer minska i snabbare takt än tidigare.

Syftet med den nya fordonskatten är helt enkelt att öka andelen miljöanpassade, fossilfria fordon i samhället.

Vem får bonus?

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil mellan perioden 30 juni 2018-31 december 2020. Leasar du en bil så är det leasinggivaren som har möjlighet att få bonus då denne ses som ägare till fordonet.

För att du ska få bonus behöver dock ett antal kriterier vara uppfyllda.

 • Fordonet får inte ha varit påställd tidigare, varken i Sverige eller utomlands.

 • Det måste vara en personbil klass 1 eller 2, en lätt lastbil eller en lätt buss.

 • Fordonet måste vara typgodkänt enligt 3 kap. Fordonsförordningen (2009:211)

 • Fordonet måste uppfylla utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6.

 • Fordonet släpper högst ut 60 gram koldioxid per kilometer och kan drivas med annat gasbränsle än gasol. Exempel på godkända gasbränslen är vätgas, metangas och gengas.

 • När utbetalningstillfället sker får inte fordonet ha bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att det inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Hur stor är bonusen?

Bonusen går från 60 000 kronor, gäller bilar med noll-utsläpp, linjärt ner till 10 000 kronor för bilar som släpper ut 60 gram koldioxid per kilometer. Bonusen får högst uppgå till 25 procent av bilens nypris.

En bonus till ett företag får högst vara 35 procent av skillnaden mellan den berörda bilens nypris och närmast jämförbara bils nypris. En jämförbar bil kan beskrivas som en bil av samma fabrikat, modell och utrustning, men som drivs med traditionellt drivmedel.

Så får du bonus.

Lämna försäkran.

Du som fordonsägare måste lämna en försäkran till Transportstyrelsen för att kunna få bonus. Detta ska ske inom sex månader från köptillfället av klimatbonusbilen. Är du privatperson ska du ange om bilen köpts in privat eller av ett företag.

Företag behöver försäkra att det inte har fått någon annat statligt eller kommunalt nöd i samband med köpet.

Försäkran som skickas in senare än 6 månader från köptillfället kommer inte att vara giltig och därmed inte bonusgrundande.

Utbetalning.

Bonus betalas ut av Transportstyrelsen tidigast sex månader efter köpet under förutsättning att det finns pengar för utbetalning och att alla krav som nämns ovan är uppfyllda.

Vem får förhöjd fordonskatt?

Malus-delen i det nya skattesystemet omfattar det fordon som stämmer in på punkterna nedan.

 • Är en bensin- eller dieseldrivna personbil klass I eller II, lätt buss eller lätt lastbil.

 • Tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land).

 • Saknar alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

 • Släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer.

Hur mycket ökar skatten?

82-107 kronor/gram år 1-3.

För fordon som släpper ut över 95 gram och upp till och med 140 gram koldioxid per kilometer uppgår den förhöjda skatten till 82 kronor per gram. Släpper ett fordon ut över 140 gram koldioxid per kilometer så uppgår beloppet på den förhöjda skatten till 107 kronor per gram. Den förhöjda skatten gäller för nya bilar under de tre första åren, därefter får fordonet "normal fordonsskatt".

22 kr/gram från år 4.

Från år 4 sänks fordonskatten till 22 kronor per gram vid utsläpp över 111 gram koldioxid per kilometer.

Ställa på bilen före eller efter 1 juli?

För att få mer pengar över i plånboken så är vår generella rekommendation att köpa din nya bil i tid så att du hinner få den levererad före 1 juli. Det gäller förstås om du har för avsikt att köpa en bil som drivs med bensin eller diesel, eftersom fossildrivna fordon belastas med en straffskatt de första tre åren om de tas i trafik den 1 juli eller senare.

Om du däremot är öppen för ett alternativt drivmedel så kan du istället premieras med en bonus ifall du ställer på bilen efter den 1 juli. Den högsta bonusen som kan delas ut (till 100% eldrivna bilar) är 60 000 kronor. Alla nya bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer kan premieras med en bonus på minst 10 000 kronor. En fordonskatt på minst 360 kronor per år tillkommer alltid, oavsett drivmedel på bilen och när den tagits/tas i bruk.

Nedan kan du beräkna den nya fordonskatten och eventuell bonus för ett specifikt fordon.

Beräkna bonus/malus

Hur stor är bonusen?

Det högsta bonusbeloppet som kan delas ut är för 60 000 kronor. Det ges till bilar som är 100 procent drivna på el. Fordon som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer kan premieras med grundbonusen på 10 000 kronor.

En bonus till ett företag får högst vara 35 procent av skillnaden mellan den berörda bilens nypris och närmast jämförbara bils nypris. En jämförbar bil kan beskrivas som en bil av samma fabrikat, modell och utrustning, men som drivs med traditionellt drivmedel.

Så får företag bonus.

Lämna försäkran.

För att företaget ska få bonus måste en försäkran lämnas till Transportstyrelsen senast sex månader efter inköpet. Företag behöver till skillnad från privatpersoner försäkra att det inte har fått någon annat statligt eller kommunalt nöd i samband med köpet.

Försäkran som skickas in senare än 6 månader från köptillfället kommer inte att vara giltig och därmed inte bonusgrundande.

Utbetalning.

Bonus betalas ut av Transportstyrelsen tidigast sex månader efter köpet under förutsättning att det finns pengar för utbetalning och att alla krav är uppfyllda. Läs mer om de bonusgrundande kraven under fliken "Så fungerar bonus-systemet".

Bonus Malus: företag och tjänstebilsförare.

Hur kommer det fungera med bonus malus företagsskatt och moms? Finns det någon påverkan inom bonus malus företagsleasing? Företag påverkas främst av den förhöjda fordonskatten vid nybilsköp efter den 1 juli, därför kan det vara bra att se över sin vagnpark och göra eventuella nybilsbeställningar i god tid innan de nya reglerna träder i kraft. Nedan listar vi vad det är som händer den 1 juli.

Supermiljöbilspremie slopas.

Den 1 juli slopas nuvarande miljöbilsdefinition, vilket innebär att skattebefrielsen för bilar som släpper ut mindre än 95 gram koldioxid per kilometer försvinner på nyregistrerade fordon.

Kostnaden ökar för förmånsbilar.

Från och med 1 juli ingår inte längre fordonsskatt i förmånsvärdet. Istället läggs kostnaden för fordonsskatten till förmånsvärdet, vilket innebär ökad kostnad för innehavare av förmånsbilar / företagsleasing.

Exempel: En dieselbil som släpper ut 120 gram koldioxid per kilometer

Får ett ökat förmånsvärde med 256 kr/månaden, ökade sociala avgifter med 82 kr/månaden och en fordonskatt som är förhöjd med 2710 kronor per år.

Totalt innebär det en ökad kostnad för företag på 3694 kr/år och en ökad kostnad för tjänstebilsförare på 3108 kr/år.

Hur påverkas er vagnpark?

Kontakta oss, så kan vi kika närmare på just det.

Berners nyhetsbrev

Tillstånd marknadsföring

Berners kommer att använda denna information om dina personuppgifter för att skicka ut Berners nyhetsbrev en gång i månaden. Klicka i och godkänn hur du vill bli kontaktad.

Du kan ändra dig när du vill genom att klicka på länken "Avregistrera dig" längst ner i mejlen som du får från oss eller genom att kontakta oss på [email protected] Vi lagrar dina personuppgifter säkert enligt GDPR. Uppgifterna du anger här kommer endast att användas för att mejla ut vårt nyhetsbrev. Besök vår hemsida för mer information om vår integritetspolicy. Genom att klicka nedan godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter enligt dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.