Berners förvärvar AJ’s Rep och Entreprenad i Sollefteå

Ny verkstad i Sollefteå

Vi är glada över att meddela förvärvet av AJ’s Rep och Entreprenad AB, en ledande allbilsverkstad Sollefteå. Detta innebär en spännande expansion för Berners Person & Transportbilar inom regionen. Affären slutfördes den 29/5-2023 och verksamheten ägs från och med 1/6-2023 av Berners Person & Transportbilar.

AJ’s Rep och Entreprenad har etablerat sig som en pålitlig och professionell aktör inom fordonsbranschen i Sollefteå och dess närområde. Förvärvet kompletterar Berners Person & Transportbilars befintliga verksamhet och stärker möjligheterna att erbjuda service och reparationer till kunder i Sollefteå med omnejd.

Genom detta förvärv kommer Berners Person & Transportbilar att dra nytta av AJ’s expertis och etablerade kundbas. Berners Person & Transportbilar kommer att bygga vidare på den framgång och det förtroende som Alexander Jakobsson har skapat med sin personal och fortsätta erbjuda service och reparationer av bilar och maskiner till både befintliga och nya kunder. Verksamheten kommer fortsätta i samma anda, med samma personer inklusive Alexander Jakobsson i spetsen.

”Vi är glada över förvärvet av AJ’s Rep och Entreprenad och välkomnar dem till Berners-familjen”, säger Pär Melin, VD på Berners Person & Transportbilar. ”Deras starka rykte och erfarenhet kommer att förstärka vår position i regionen och göra det möjligt för oss att erbjuda garantiarbeten på Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda och Seat. Vi har en stor rullande vagnpark i det här området och Sollefteå som ort växer fort. Vi vill kunna hjälpa kunderna lokalt så de slipper åka till Härnösand eller Örnsköldsvik”, säger Pär Melin.

Vi på Berners Person & Transportbilar har en gedigen erfarenhet inom fordonsbranschen och är väl positionerade för att integrera AJ’s Rep och Entreprenad i den befintliga verksamheten genom att kombinera resurser och kompetenser.

Förvärvet av AJ’s Rep och Entreprenad är en strategisk satsning för Berners Person & Transportbilar. Genom att utnyttja synergier och gemensamma resurser kommer Berners Person & Transportbilar kunna erbjuda ännu bättre tjänster och möta kundernas ständigt förändrade behov.

Pär Melin, VD på Berners Person & Transportbilar, och Alexander Jakobsson på AJ’s Rep och Entreprenad AB slutförde affären den 29/5-2023.

Pär Melin, VD på Berners Person & Transportbilar, och Alexander Jakobsson på AJ’s Rep och Entreprenad AB slutförde affären den 29/5-2023.