Vi på Berners är oerhört tacksamma och stolta över det arbete som MICA-gruppen gör.

20 år med MICA-gruppen

Firar värdefullt samarbete

Våra medarbetare från MICA-gruppen har varit en viktig kugge i vår verksamhet i 20 år. Det firade vi så klart med tårtkalas.

På Berners i Östersund finns två grupper från Östersunds kommuns dagligverksamhet MICA (Människan I Centrum Arbete). De är proffs på avfall och avfallssortering och ser till att vi ligger i framkant med miljöarbetet.

Deras uppgifter innefattar en hel del, bland annat ser de till att farligt avfall såsom gamla bilbatterier, glykol och oljefilter sorteras och tas om hand på rätt sätt. De tar även emot inkommande gods, pressar wellpapp och tar hand om pappersåtervinningen från kontorsytorna.

De utför ett oerhört betydelsefullt arbete och utan dem hade vi inte varit där vi är idag med våra 55 fraktioner.

Lars-Göran Israelsson, ansvarig för MICAs personal på Berners tillsammans med Krister Melin från Berners och Erika Leijon, stödassistent på Östersunds kommun.

Lars-Göran Israelsson, ansvarig för MICAs personal på Berners tillsammans med Krister Melin från Berners och Erika Leijon, stödassistent på Östersunds kommun.

MICA-gruppen har funnits på Berners sedan 2003 och har under tiden sett till att miljövården lyfts upp högt på dagordningen. Idag sorterar vi 55 fraktioner och arbetsuppgifterna har sysselsatt mellan 25-30 personer under årens gång och vissa av medarbetarna har jobbat med oss nästan från starten.

MICA-medarbetarna är oerhört värdefulla i vår verksamhet och självklart ville vi ställa till med ett ordentligt firande i år när det är jubileum.

Lars-Göran Israelsson, som är ansvarig för MICAs personal på Berners, deltog i firandet tillsammans med medarbetarna från den dagliga verksamheten.