Volkswagen Audi CUPRA Skoda SEAT VW Transportbilar El- och mopedbilar

Sök efter

  • Audi
  • Peter
  • Takbox
  • Bilrekond
(Tryck på Esc för att stänga)

Sponsring ger både glädje och energi.

Vi ser sponsring som ett sätt att skapa mötesplatser och stärka vår relation med våra kunder.

Vår förhoppning är att vi bidrar till förbättring och framgångar inom de områden som vi sponsrar. Genom att de bilmärken som vi representerar har en stark koppling till sportens värld så ligger även vårt fokus där.

Fokus ligger förutom på sport på lokala projekt och evenemang som går i linje med vår värdegrund. Inom sportområdet prioriterar vi ungdomsrelaterade projekt.