Sök efter

  • Audi
  • Peter
  • Takbox
  • Bilrekond
(Tryck på Esc för att stänga)

Kvalitet och hållbarhet på Berners.

Vårt miljöarbete ska präglas av att hela tiden bli bättre och vara öppen för förändringar i omvärlden.

Berners miljöpolicy

Årshjul inom arbetsmiljö

Bild för

Under 2019 genomfördes en tre dagar lång utbildning i OSA, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö för chefer, skyddsombud m.fl.

Efter utbildningen togs ett gemensamt mål fram för arbetet inom arbetsmiljön på Berners. Det övergripande målet är att vi ska vara 97 procent friska. 2019 var friskhetsindex 96,98 procent. Ytterligare ett av delmålen var att ta fram ett årshjul för SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att de olika aktiviteterna genomförs och följs upp. Aktiviteterna under året ser ut enligt följande:

Våra certifikat

Bild för

Hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen. Vi på Berners har inledningsvis valt att fokusera på fem av målen. Mål 3, 5, 7, 8 och 13.

Vilka som arbetar med dessa frågor i Bernerskoncernen är:

Malin Svärd

Kvalité och miljöansvarig

Tel: 063-19 43 58

Thomas Nordström

Kvalité och miljöansvarig

Tel: 063-57 47 12

Mobil: 070-552 47 12

Sören Jönsson

Kvalitetssamordnare

Tel 060-14 66 10

Kenneth Gyllenqvist

Projektledare

Tel: 070-2370834

Miljötänkarna

Hos Berners i Östersund finns en grupp medarbetare som verkligen ser till att företaget ligger i framkant med miljöarbetet. Miljötänkarna har funnits på Berners sedan 2003 och har under tiden sett till att miljövården lyfts upp högt på dagordningen.

Bild för Miljötänkarna

– Inledningsvis hade vi hand om fyra arbetsuppgifter men under årens lopp har detta utvecklats till 25 viktiga uppdrag, berättar arbetsledaren Larsa Israelsson.

Gruppens uppgifter innefattar en hel del, bland annat ser man till att farligt avfall såsom gamla bilbatterier, glykol och oljefilter sorteras och tas om hand på rätt sätt. Man tar även emot inkommande gods, pressar wellpapp och tar hand om pappersåtervinningen från kontorsytorna.

– Det är kul, det känns som om man är en del av företaget, säger Johan som sorterar inkommande gods. Kristina Wallin som bland annat sköter wellpapp-pressen håller med.

– Man pratar med alla, man är en i gänget. Larsa berättar att gruppen även tar egna initiativ och försöker hitta på smarta lösningar för att utveckla miljöarbetet ytterligare.

– Tidigare slängdes de flesta plastdetaljer som kofångare och hjulhus som vanligt avfall men gruppen har lyckats se till att det mesta i stället kan återvinnas hos den lokala miljöstationen.

Berners medarbetare är oerhört stolta över arbetet som Miljötänkarna gör.

Berners nyhetsbrev

Tillstånd marknadsföring

Berners kommer att använda denna information om dina personuppgifter för att skicka ut Berners nyhetsbrev en gång i månaden. Klicka i och godkänn hur du vill bli kontaktad.

Du kan ändra dig när du vill genom att klicka på länken "Avregistrera dig" längst ner i mejlen som du får från oss eller genom att kontakta oss på [email protected] Vi lagrar dina personuppgifter säkert enligt GDPR. Uppgifterna du anger här kommer endast att användas för att mejla ut vårt nyhetsbrev. Besök vår hemsida för mer information om vår integritetspolicy. Genom att klicka nedan godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter enligt dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.