Volkswagen Audi Skoda SEAT VW Transportbilar

Sök efter

  • Audi
  • Peter
  • Takbox
  • Bilrekond
(Tryck på Esc för att stänga)

Miljö och kvalitet.

Vårt miljöarbete ska präglas av att hela tiden bli bättre och vara öppen för förändringar i omvärlden.

Berners miljöpolicy

Berners ska i sin verksamhet följa tillämplig miljölagstiftning och arbeta efter de krav som ingår i ISO14001. Miljöarbetet är en integrerad del i våra processer och verkar för att minska vår miljöpåverkan, så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Kvalitetspolicy

"Jobbet utförs alltid med en positiv ton och glada tillrop. De tillför miljötänkande och energi till Berners i Östersund, både för våra kunder och övriga medarbetare"

Miljötänkarna

Hos Berners i Östersund finns en grupp medarbetare som verkligen ser till att företaget ligger i framkant med miljöarbetet. Miljötänkarna har funnits på Berners sedan 2003 och har under tiden sett till att miljövården lyfts upp högt på dagordningen.

Bild för Miljötänkarna

– Inledningsvis hade vi hand om fyra arbetsuppgifter men under årens lopp har detta utvecklats till 25 viktiga uppdrag, berättar arbetsledaren Larsa Israelsson.

Gruppens uppgifter innefattar en hel del, bland annat ser man till att farligt avfall såsom gamla bilbatterier, glykol och oljefilter sorteras och tas om hand på rätt sätt. Man tar även emot inkommande gods, pressar wellpapp och tar hand om pappersåtervinningen från kontorsytorna.

– Det är kul, det känns som om man är en del av företaget, säger Johan som sorterar inkommande gods. Kristina Wallin som bland annat sköter wellpapp-pressen håller med.

– Man pratar med alla, man är en i gänget. Larsa berättar att gruppen även tar egna initiativ och försöker hitta på smarta lösningar för att utveckla miljöarbetet ytterligare.

– Tidigare slängdes de flesta plastdetaljer som kofångare och hjulhus som vanligt avfall men gruppen har lyckats se till att det mesta i stället kan återvinnas hos den lokala miljöstationen.

Berners medarbetare är oerhört stolta över arbetet som Miljötänkarna gör.