Volkswagen Audi CUPRA Skoda SEAT VW Transportbilar El- och mopedbilar

Sök efter

  • Audi
  • Peter
  • Takbox
  • Bilrekond
(Tryck på Esc för att stänga)

SEATs produktion har minskat sin miljöpåverkan med 43% sedan 2010

Under 2019 har SEAT implementerat en mängd åtgärder som bidragit till minskningen av produktionens miljöpåverkan.

Miljöfrågan, en av hörnstenarna i SEATs hållbarhetsstrategi

SEAT har ett uttalat miljöåtagande och har under 2019 fortsatt sitt arbete med att successivt minska miljöpåverkan av sin verksamhet.

Sedan SEAT började sin miljöoffensiv för ett helt decennium sedan har företaget sänkt sin energi- och vattenförbrukning med 26% respektive 32%, förbättrat sin avfallshantering med 58% och minskat utsläppet av flyktiga organiska föreningar med 23%. Dessutom har det sänkt utsläppet av koldioxid från produktionen med 65. År 2019 investerade företaget 27 miljoner euro i flera miljöinitiativ.